Protheses

2019/10/02 17:44:23

Protheses

Radboud UMC print protheses voor Sierra Leoners
 
Lees de volgende artikelen over dit onderwerp: 

0 reacties

Wedergeboorte van Sierra Leone

2016/03/04 14:49:45

1 reacties

Ontwikkelingshulp

2015/03/23 14:42:44

Ontwikkelingshulp ondergraven: Nederlandse handel verjaagt boeren van land

Boerin Yeama Komma uit Sierra Leone Is niet alleen haar land kwijt waarop ze haar eigen voedsel verbouwde, maar moet bovendien steeds meer betalen voor voedsel op de lokale markt. De oorzaak van haar malaise: een nieuwe suikerrietplantage die met Nederlandse Subsidie is aangelegd voor onder meer de winning van biobrandstof en die de boeren van hun landbouwgrond verjaagde.

Investeringen in milieuvriendelijkere brandstoffen staan op gespannen voet met voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. 'Deze en andere tegenstrijdigheden in beleid ondermijnen de effectiviteit én geloofwaardigheid van ontwikkelingssamenwerking.' Dit stelt Partos, de branchevereniging van ontwikkelingsorganisaties, in een rapport dat vandaag wordt aangeboden aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking.

Volgens directeur Bart Romijn van Partos is er een continue machtsstrijd gaande tussen westerse en lokale overheden, internationaal bedrijfsleven en lokale ondernemers die zorgt voor versnippering en zelfs tegenwerking van beleid. Zo loopt Zambia meer geld mis aan belastingontwijking via in Nederland gevestigde brievenbusfirma's dan dat er aan hulpgeld binnenkomt. Ook zorgen toekomstige vrijhandelsverdragen ervoor dat een melkboer in Burkina Faso straks niet meer kan concurreren met goedkope import van melkpoeder vanuit Europa.

Met het rapport dat Partos in samenwerking met Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad samenstelde, willen de ontwikkelingsorganisaties de hardnekkige incoherentie van beleid aan de kaak stellen. 'Rijke landen moeten stoppen met de ene hand te geven en de andere hand te nemen', vindt Romijn. 'Het kan gebeuren dat een mijnbouwbedrijf keurig netjes volgens de regels van het ene ministerie rapporteert over duurzaamheid en mensenrechten, maar vervolgens dankzij het fiscaal gunstige klimaat hier een brievenbusfirma opricht en geen cent belasting betaalt in het land waar de grondstoffen worden gewonnen.'

Volgens Rolph van der Hoeven, hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan het Institute of Social Studies en lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), dat het kabinet in een advies eerder wees op deze incoherenties in het beleid, legt het rapport de vinger op de zere plek. 'De ontwikkelingsorganisaties preken hier niet voor eigen parochie, maar wijzen op belangrijke institutionele tekortkomingen. Coherentie wordt vaak met de mond beleden, maar in praktijk gaat het in de uitvoering en overlegstructuren op de verschillende ministeries mis.'

Volgens het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dat vooraf nog niet inhoudelijk op het rapport kan reageren, is de 'agenda hulp en handel' van minister Ploumen al een blijk van meer coherentie'. 'Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking worden zo juist meer op elkaar afgestemd', aldus een woordvoerder. Hij wijst erop dat Ploumen een voortrekkersrol inneemt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals bijvoorbeeld na de ramp in de textielfabriek in Bangladesh. Zij sprak toen de internationale kledingbranche aan op haar verantwoordelijkheid te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden. Bij de onderhandelingen over handelsakkoorden zou zij juist degene zijn die wijst op de gevolgen in ontwikkelingslanden van te veel liberalisering. Een aantal belastingverdragen, zoals dat met Zambia, is al aangepast om belastingontwijking tegen te gaan.

Partos erkent de inspanningen van Ploumen, maar vreest dat zij van het kabinet niet de ruimte krijgt om het beleid van alle departementen te toetsen op zogeheten 'ontwikkelingsrelevantie.' Ook Van der Hoeven denkt dat coalitie met de VVD, die niet veel op heeft met ontwikkelingssamenwerking, een rem zet op coherent beleid. 'Er zou meer tussen de verschillende ministeries moeten worden samengewerkt, vooral op het gebied van landbouw en waterbeheer waar veel Nederlandse expertise én expansiedrift is.'

'Nu wordt bij investeringen onvoldoende gekeken naar de effecten op burgers in arme landen', zegt Romein. 'Burgers hebben steeds meer moeite zich staande te houden tegen de

invloed van grote bedrijven. Ze worden van hun land verdreven, weggeconcurreerd of uitgebuit door grote landbouw- of grondstoffenbedrijven. Nederland predikt zogenaamd 'inclusieve' economische ontwikkeling, waarbij alle burgers profiteren van economische groei. Maar in praktijk gebeurt het omgekeerde.' Zo geeft het nieuwe Dutch Good Growth Fund (DGGF), waarvoor 700 miljoen euro aan ontwikkelingsgeld wordt vrijgemaakt voor ondernemerschap, volgens Partos ook te veel invloed aan het bedrijfsleven, terwijl lokale burgers en ondernemers onvoldoende kansen krijgen.

De Nederlandse Investeringsbank FMO, die de suikerrietplantage in Sierra Leone mede financierde, zegt in een reactie de situatie van mevrouw Yeama Koroma te betreuren. Het is volgens FMO niet representatief voor het project, dat juist tot stand is gekomen in goed overleg met de bevolking. We nodigen de ontwikkelingsorganisaties uit hierover met ons in contact te treden', aldus een woordvoerder.

0 reacties

laatste nieuws

2015/03/22 16:09:25

Zojuist (22-03-2015) bereikte ons het nieuws dat Amie op sterven ligt in een ziekenhuis in Freetown. Ze is in de zeventig nu en voor Sierra Leoonse begrippen heel oud. Triest is dat Abdul nu niet haar laatste wens kan vervullen en haar in Mamankara begraven. Door de ebola kan hij niet naar Sierra Leone en Amie kan niet vervoerd worden en zal dus in Freetown begraven worden.

Voor hen die haar naam vergeten zijn: Amie is Abduls volle zuster en zij heeft vanaf de oprichting van de stichting in Bo en later in 91 voor onze sponsorkinderen gezorgd. Toen ze daar te oud voor werd heeft haar dochter het van haar overgenomen.

0 reacties

Onze kinderen

2014/10/14 09:38:21

Nelly Gbla heeft tijdens haar lange verblijf in Sierra Leone alle kinderen bezocht en van elk een beschrijving gemaakt. 


0 reacties

Ebola

2014/10/14 09:26:34

 Door deze ziekte ligt het hele land zo langzamerhand plat. Ziekenhuizen nemen geen 'gewone' patiënten meer aan, waardoor de kindersterfte al verschrikkelijk toeneemt. De meeste schoien gaan niet open, alleen kerken en moskeeën, die daardoor weer bronnen van verspreiding van ebola zijn.
Economisch is het land in korte tijd tientallen jaren achteruit geworpen door de ziekte. Er is nu echt aan alles een enorm tekort.

We doen wat we kunnen als kleine stichting. Gelukkig krijgen we veel geldelijke steun van een kerk uit Arnhem-Zuid en kunnen we wat extra's doen.

0 reacties

Opening school in Mamankara

2013/12/21 12:42:24

Op de pagina 'foto's' is te zien hoe de school in Mamankara officieel geopend werd. Nelly verrichtte de openingshandelingen en maakte video-opnames. De school heeft nu 6

klaslokalen, een lerarenkamer, toiletten en klantoorruimte. Goed werk van SLDARA en SKSL!

0 reacties

Abdul in Sierra leone

2013/11/19 10:23:58

Er is nu weinig nieuws te vermelden. Brian Clough heeft de jaarrekening gestuurd van SLDARA (zie financiën) en Abdul is aangekomen in Sierra Leone. Deels natuurlijk om Nel te

zien (al sinds januari niet meer) en deels om de vordring van de projecten te bekijken en hoe de sponsorkinderen het maken. 

0 reacties

8 Totaal items

 

Elk kind telt!