Financieel overzicht 2022

 

Saldo per 1 januari 2022: € 15.435,42

 

INKOMSTEN

 

De stichting heeft in het jaar 2022 8 vaste sponsoren;

 

1 à € 200,00 per kwartaal: € 800,00
2 € 20,00 per maand: € 240,00
3 € 105,00 per kwartaal: € 420,00
4 * € 40,00 per maand: € 480,00
5 € 15,00 per maand: € 165,00
6 € 25,00 per maand: € 300,00
7 € 25,00 per maand: € 300,00
8 € 400,00 éénmalig: € 400,00

€ 3.105,00

 

Extra giften ontvangen: * € 300,00

Interest: € 0,00

€ 300,00

Totaal ontvangen: € 3.405,00

 

UITGAVEN:

Overschrijvingskosten:

€ 40,00


Overgeboekt naar SLDARA:

€ 11.040,00

 

Resultaat over 2022: € 3.405,00

 

Saldo per 31-12-2022: € 7.800,42

 

In 2022 is er €11.000,00 overgemaakt naar de zusterstichting in Engeland. (SLDARA) Hiermee kon,
na de restricties vanwege de Coronapandemie, weer schoolgeld betaald worden en konden
Nellie en Abdul naar Sierra Leone reizen om diverse projecten weer op te pakken.

 

Financieel overzicht 2021

Saldo per 1 januari 2021: € 12.130,42

INKOMSTEN
De stichting heeft in het jaar 2021 8 vaste sponsoren;

1 à € 200,00 per kwartaal: € 800,00
2* € 40,00 per maand: € 480,00
3 € 105,00 per kwartaal: € 420,00
4 € 25,00 per maand: € 300,00
5 € 25,00 per maand: € 300,00
6 € 20,00 per maand: € 240,00
7 € 15,00 per maand: € 165,00
8 € 400,00 éénmalig: € 400,00

Totaal sponsoren € 3.105,00

Extra giften ontvangen: * € 200,00
Interest: € 0,00
€ 200,00

Totaal ontvangen: € 3.305,00

UITGAVEN:
In 2021 zijn er geen bedragen overgemaakt naar SLDARA, de Engelse zusterstichting

Resultaat over 2021: € 3.305,00

Saldo per 31-12-2021: € 15.435,42

Financieel overzicht 2020 
 

Saldo per 1 januari 2020:

€ 8.909,90

INKOMSTEN

De stichting heeft in het jaar 2020 8 vaste sponsoren;

1

€ 200,00

per kwartaal:

€ 800,00

2*

€ 40,00

per maand:

€ 480,00

3

€ 105,00

per kwartaal:

€ 420,00

4

€ 25,00

per maand:

€ 300,00

5

€ 25,00

per maand:

€ 300,00

6

€ 20,00

per maand:

€ 240,00

7

€ 15,00

per maand:

€ 180,00

€ 3.120,00

8

€ 400,00

eenmalig:

*extra giften ontvangen

Interest

€ 400,00

€ 100,00

€ 0,52

€ 100,52

€ 3.220,52

UITGAVEN

In 2020 zijn er geen bedragen overgemaakt naar SLDARA, de Engelse zusterstichting

€ 3.220,52

Resultaat over 2020:

Saldo per 31-12-2020:

€ 12.130,42

Ook in Sierra Leone heeft het coronavirus in 2020 toegeslagen. Wegens reisrestricties zijn er daarom geen bezoeken geweest van onze contactpersonen.


Financieel overzicht 2019 

Saldo per 1 januari 2019: € 5.113,05 

INKOMSTEN 

De stichting heeft in het jaar 2019 8 vaste sponsoren; 

1 à € 200,00 per kwartaal: € 800,00 

2 € 40,00 per maand: € 480,00 

3 € 105,00 per kwartaal: € 420,00 

4 € 25,00 per maand: € 300,00 

5 € 25,00 per maand: € 300,00 

6 € 20,00 per maand: € 240,00 

7 € 15,00 per maand: € 180,00 

8 € 400,00 éénmalig: € 400,00 

€ 3.120,00 

Extra giften ontvangen: € 675,00 

1. Feest F&G van den Hof (€475,00) 

2. Extra gift F&G van den Hof (€200,00)

Interest: € 1,85 

€ 676,85 

Totaal ontvangen: € 3.796,85 

UITGAVEN: 

In 2019 zijn er geen bedragen overgemaakt naar SLDARA, de Engelse zusterstichting Resultaat over 2019: € 3.796,85 

Saldo per 31-12-2019: € 8.909,90 

Financieel overzicht 2018

Saldo per 1 januari 2018                               €.   4.964.06

Er zijn in totaal 8 sponsors, die verschillende bedragen  betalen.

1 persoon  à    €. 200.00   per kwartaal          €.    800.00

1 persoon        “    40.00   per maand             “     480.00

1 persoon        “  105.00   per kwartaal          “     420.00

1 persoon                  eenmalig per jaar          “     400.00     

1 persoon        “   25.00    per maand             “     300.00

1 persoon        “   20.00    per maand             “     240.00

1 persoon        “   15.00    per maand             “    165.00 *

1 persoon        “   25.00    per maand             “     290.00 *

                                                                       __________

  • Bijdragen zijn in 2018 gewijzigd.
  • Dit zijn de jaarbedragen ontvangen in 2018.

                                                                                                  €.    3.095.00

Extra ontvangen:

Diaconie PGA Arnhem - Zuid                      €    1.001.00

Extra gift                                                       “       150.00               

Intrest                                                             “           2.99                                                  

                                                                                                  €     1.153.99

Totale ontvangsten                                                                                                   €  4.248.99

UITGAVEN:

St.Sierra Leone Engeland                  “     4.100.00                                                 

                                                                                                                                  €   4.100.00

                                     Resultaat 2018  positief                                                        €      148.99                                                                                                                                      ==========

Saldo per 31-12-2018                                    €   5.113.05    

Er wordt  éénmaal per jaar geld overgemaakt naar Engeland.

Daar vandaan gaat het gezamenlijk naar Sierra Leone.

Financieel overzicht 2017

Saldo per 1 januari 2017                               €.   7.625.71

Er zijn in totaal 7 sponsors, die verschillende bedragen  betalen.

1 persoon  à    €. 125.00   per kwartaal          €.    500.00

1 personen      “    40.00   per maand             “     480.00

1 persoon        “  105.00   per kwartaal          “     420.00

Op het hieronder geplaatste jaaroverzicht van onze zusterorganisatie SLDARA wordt onze bijdrage tussen haakjes vermeld.
Hun financiële jaar loopt tot 31 oktober en onze bijdrage is na 31 oktober overgemaakt.


 Financieel overzicht 2015


Hieronder een handgeschreven overzicht van wat er met het geld gedaan wordt:
Onlangs heeft één van onze sponsors een extra bedrag van €1000 overgemaakt. In Arnhem loopt er in een kerk een spaardoosjesactie voor onze stichting en Fatmata heeft gevraagd om geen cadeaus te geven voor het dopen van Sariah, maar geld voor de stichting.

Jaarrekening van SLDARA van 31-10-2012-31-10-2013

================================================================================================================================================================================================