Doelstelling

 Zoals de naam al aangeeft, is de Stichting Kinderhulp Sierra Leone er op gericht om kinderen in Sierra Leone te helpen door hen onderdak, verzorging en educatie te bieden. We zorgen voor contactpersonen, die kinderen die wees zijn of waarvan de ouders niet meer voor hen kunnen of willen zorgen in een huis opnemen. De Stichting Kinderhulp Sierra Leone heeft drie van zulke huizen: in Freetown, in Mile 91 en in Mamankara. Omdat de stichting zeer kleinschalig is, werkt zij nauw samen met SLDARA, een Engelse stichting in Clacton-on-Sea, waarvan de voorzitter een Sierra Leoner is. [Sierra Leone Development and Relief Aid]

Hoe meer donoren de Stichting Kinderhulp Sierra Leone heeft, des te meer kinderen kunnen onderdak krijgen en naar school gaan. Aangezien Sierra Leone één van de armste landen ter wereld is, zal de kinderhulp nog heel lang nodig blijven.


Elk kind telt!